A Thoughtful Friend – kallamigfia.wordpress.com


Skamlös Publicitet

Bästa titeln ever, uppmärksammande karaktärsdrag, samt skamlös publicitet.. 😉
(http://kallamigfia.wordpress.com/2012/07/29/nagot-for-dig-kanske-filip/)


Leave a Reply

Your email address will not be published.